WalloniŽ is een landstreek in een uithoek van de Romaanse wereld op de grens met Germaanse gebieden. Het gebied grenst dus aan het Nederlandstalige noorden, en het Duitstalige oosten.

Tijdens de middeleeuwen hoorde WalloniŽ bij het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en ontwikkelden zich verschillende feodale vorstendommen op het huidige grondgebied van WalloniŽ (zie de onderkop Feodale versnippering voor een lijst).

Deze gebieden werden verzameld in het Bourgondische rijk in de loop van de 15de eeuw (zie Hertogdom BourgondiŽ, Bourgondische tijd), in de Nederlanden, met uitzondering van het Prinsbisdom Luik.

 

Na de Tachtigjarige Oorlog behoorden zij tot de Zuidelijke Nederlanden, achtereenvolgens worden zij overheerst door de Spaanse Habsburgers, de gebieden van de Oostenrijkse Habsburgers, worden veroverd door de Franse Zonnekoning en wordt het op het einde van de 18de eeuw samen met het Prinsbisdom Luik ingelijfd bij Frankrijk, waarbij het wordt ingedeeld in departementen en arrondissementen (zie ook Geschiedenis van BelgiŽ en Departementen van de Nederlanden).

De naam WalloniŽ (in Waals dialect Walonreye of Waloneye) werd (volgens gangbare geschiedschrijving) pas gebruikelijk rond het jaar 1840; binnen het Koninkrijk BelgiŽ kreeg het haar huidige betekenis als Romaans landsdeel.

 

Op het einde van de 18de eeuw en in de 19de eeuw maakt WalloniŽ al zeer vroeg een ontzagwekkende technologische en IndustriŽle revolutie mee die de Samber- en Maasvallei zal transformeren.

Gedurende de staatshervormingen van 1970-1980 ontwikkelt zich een embryonaal Waals gewest met eigen bevoegdheden. In 1993 wordt WalloniŽ een grondwettelijk gedefinieerd Gewest in het Federale BelgiŽ met verregaande autonomie.

***

 

In Luik staat het enige museum in Belgie dat een Picasso bezit. Het museum voor Moderne en Hedendaagse kunst. De Picasso is samen met andere schilderijen een legaat van Fernand Graindorge  verzamelaar en kunstpromotor.

Al in  1981 schonk Graindorge zeventig werken van beroemde moderne kunstenaars zoals Arg, Magnelli, Matisse, Picasso en vele anderen.

Veel werk voor deze expositie komt voort uit deze schenking, daarnaast zijn 30 werken Van Hartung, Lťger, Masson en andere die deel hebben uitgemaakt van de collectie Graindorge en

nu toebehoren aan openbare en privťcollecties, te zien. 

 

  

 

De collectie is aangevuld met brieven, foto's en een film.

Fernand Graindorge heeft een belangrijke rol gespeeld in de positionering van Luik als eerste centrum voor hedendaagse kunst in BelgiŽ in de jaren vijftig.

Fernand Graindorge (1903-1985) Verzamelaar en mecenas.

 

Museum voor Waalse Kunst in Luik

http://www.lesmuseesdeliege.be

 

***

 

  Kerk,St.Barthelťmy in Luik

  De bouw van deze Romaanse kerk is

  voltooid in de loop van de 12de eeuw,

  met uitzondering van het neoklassieke

  portaal, dat in 1782 werd toegevoegd.

 

  Het bijzondere doopvont in de St.

  Barthelťmy komt uit 1107.

  Het is ontworpen door de kunstenaar

  Reinier van Huy.

  En dat is iets heel bijzonders want het

  kwam vrijwel nooit voor dat de naam

  van een kunstenaar uit die periode

  bekend werd gemaakt of bekend was.

 

  http://www.st-barthelemy.be/

 

  Een twaalftal musea zijn

  gratis te bezoeken op elke

  eerste zondag van de maand

  Overal in WalloniŽ: neem

  contact op met de organisator

  Touring Route Planner
 T.: +32 (0) 800 20 000

  Het Parlement van de Franse

  Gemeenschap en de Minister

  voor Cultuur bieden ons

  cultuur voor iedereen. Ze

  hebben beslist dat in hun

  musea, de toegang gratis zal

  zijn op elke eerste zondag van

  de maand.

  De lijst met andere musea zal

  aangevuld worden als 

  de keuring/subsidie

  aanvragen bij de Franse

  Gemeenschap. Musea in

  WalloniŽ zijn vastgesteld.

 

  ***

 
 
 
 
 
 

  Het Koninklijk Museum van Mariemont

.  http://www.musee-mariemont.be/

 

  ***

  Museum voor Fotografie in

  Mont-sur-Marchienne

 http://www.museephoto.be/

  Grafisch Centrum

 

  ***

 
 ***
 
  Flťmalle
   Houdeng
 centre.be/
 
 ***
 

    

  Openluchtmuseum van Sart 

  Tilman in Luik

  http://www.museepla.ulg.

  ac.be/

 

 ***

 

  Museum en Stichting van

  Wandtapijten in Doornik

  tapisserie.org/

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BelgiŽ- WalloniŽ

    
 

   

 

 

Met wetenswaardigheden over de streek, Chateaux, kathedralen, kerken en musea etc..

Voor meer info kunt u rechtstreeks naar de betreffende berichten gaan.

 

De website wordt (vrijwel) altijd vermeld, als u daarop klikt komt u op de site van uw keuze.

 

Voorts treft u informatie  over bijzondere vakantie/overnachtings

adressen: 

 

 

 

Klik

->La RÍverie<-

 

 

ART-MML © 2008-2011 ē Disclaimer: overname van artikelen en afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van ART-MML