;

 

 

 

Jan-Carel Koster       

 

Voor (monumentaal en buitenkunst kunstenaar) Jan-Carel staat multi-dimensionaal werk voor het maken van 3D sculpturen met als 4e dimensie, tijd (de ruimtetijd).  In deze 4e dimensie kan hij zijn gedachte kwijt.  Een gedachte achter de sculptuur die werkelijkheid wordt.

 

Door zijn kritische belangstelling in de natuur van de 'onbekende' werkelijkheid wil hij de samenleving laten zien en voelen dat alles en iedereen blijft evolueren.

Zelf ziet hij dit als een golf van energie die door de samenleving stroomt, een eeuwig

durende kracht.  Zijn drive om te beeldhouwen ligt in deze gedachte verankert .

 

Het kan omschreven worden als een zoektocht naar die onbekende werkelijkheid, met als doel om een bewustwordingsgevoel in de samenleving te creren waardoor duidelijk wordt dat er een natuurlijke kracht in beweging is gezet om die 'golf' van energie om te kunnen zetten naar een constant bewegende evolutie .

Het manifesteert zich in alles en is een speurtocht naar de ontbrekende schakels uit die onbekende werkelijkheid.

 

Jan-Carel slaat met zijn typische abstracte en organische objecten een brug tussen natuur, wetenschap en vakmanschap, met een relatie tussen de fysieke en psychische omgeving.

 

Deze tocht is zijn manier van leven waar geen einde aan komt, een zoektocht die minstens een leven lang zal duren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Klik
-><-

  Galerie

 
 
 
 

 

 

ART-MML Exclusive 2008-2013 Disclaimer: overname van artikelen en afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van ART-MML Exclusive