Michael Hoedjes

 

Mijn naam is Michael Hoedjes en ik woon en werk in Leiden.

Als autodidact houd ik mij al meer dan 20 jaar bezig met de elementen van de beeldhouwkunst, steeds op zoek naar het meest wezenlijke van de drie-dimensionale vorm.

Daartoe deed ik onderzoek naar het werk van Brancusi, Moore, Archipenko, Hepworth en vele anderen.

 

Ik ben tot de conclusie gekomen dat elke sculptuur uit drie elementen bestaat.

Dat zijn Vlak, Volume en Richting.  Alle andere elementen/eigenschappen zijn daaruit af te leiden.

 

Verder kwam ik tot de ontdekking dat een sculptuur meer vitaliteit uitstraalt wanneer er sprake is van een gevuld volume en spanning in de vlakken en dit neemt nog toe bij een 'dubbel gebogen' vlak.

Met vitaliteit bedoel ik dat de sculptuur in staat is opbouwkrachten te schenken wanneer je de sculptuur met ogen, of beter nog met je handen aftast.

 

Ik heb met deze 'kennis' jaren lang les gegeven in drie-dimensionale vormgeving (op een hbo-opleiding) en vaak studenten prachtige sculpturen zien maken.

 

Mijn visie is dat kunst kan bijdragen tot de positieve krachten in deze samenleving.

Kunst kan een tegenwicht bieden aan destructie en een bijdrage schenken aan positieve energie.

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

  

   Klik
-><-
    Galerie
 
 
 
 

 

 

ART-MML Exclusive 2008-2013 Disclaimer: overname van artikelen en afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van ART-MML Exclusive