Peter de Rijcke

 

Peter woont in Hoorn en heeft daar, samen met 9 andere kunstenaars, een atelier in een voormalige school in de oude binnenstad.

Zijn opleiding vertoont de mislukkingen en grilligheden die voor veel kunstenaars niet ongewoon zijn. Na 3-jarige HBS, waar hij 5 jaar over deed, daarna ging hij naar de Zeevaartschool. 

Tijdens zijn diensttijd vulde hij de leegte met veel tekenen. Met een map vol werk dat hij op de legerbasis Seedorf in Duitsland had gemaakt slaagde hij in 1965 voor het toelatingsexamen van de Rietveldacademie, waar hij de richting Vrije Grafiek koos.

 

In 1972 verhuisde hij naar Hoorn.  Peter de Rijcke werd daar zeer geïnspireerd door de schilderachtige oude haven, waar schepen van de bruine vloot aanmeerden tegen een decor van 17e eeuwse gevels. Hij was betrokken bij de oprichting van de Kunstuitleen West-Friesland in 1975 en de Kunstenaarsvereniging in Hoorn in 1979.

 

Begin jaren tachtig werden zijn schilderijen wilder en de formaten groter. Er ontstonden kleurrijke en bewogen voorstellingen van liefdesparen en rockbands, maar tegelijkertijd ook weer landschappen, portretten en maritieme onderwerpen.

 

Met de ervaringen en verworvenheden van 40 jaar werken op zak onderzoekt hij in zijn meest recente schilderijen nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden van het handschrift.  Gebruikmakend van veel verf schildert hij op dit moment met paletmes en lange penselen stemmingsvolle gezichten op de Waddenzee, de Normandische kusten, de haven van Hoorn en vakantieplekken in Frankrijk.

 

Op dit moment doet hij het project 'In de voetsporen van Monet'. Deze beroemde Franse impressionist was in 1871 een aantal maanden in Zaandam en heeft daar tenminste 24 schilderijen gemaakt.  Peter de Rijcke zoekt de plekken op waar Monet werkte en schildert ze zoals ze er nu uitzien.

 

Peter de Rijcke is lid van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, het Kunstenaars Centrum Bergen en de Kunstenaars Vereniging Hoorn en Omstreken.

 

Tenslotte is het werk van Peter veel gevraagd bij diverse grote Kunstuitlenen in Nederland.

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 Klik
 -><- 
 Galerie

 

ART-MML Exclusive© 2008-2013Disclaimer: overname van artikelen en afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van ART-MML Exclusive