Petra Wiek

 

Petra heeft haar opleiding genoten aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag.

Petra zegt: door de sterke behoefte die ik heb om mij beeldend uiteen te willen zetten en de veelheid aan mogelijkheden die zich bijna dagelijks aanbieden moet ik mij ook in een breed scala aan disciplines/technieken kunnen manifesteren.

 

De thematiek in mijn werk is niet beperkt tot één onderwerp. Tot uitdrukking komt o.a. de binnenruimte, het kind in de maatschappij, het geweld binnen de maatschappij.

 

Het werken in meerdere disciplines ervaar ik daarom als een verruiming van mijn mogelijkheden. De eigenheid van iedere discipline stelt mij in staat dat ik mij in ruime zin kan uitdrukken. Het werken met een verscheidenheid aan materialen inspireert mij in sterke mate. Het kunnen combineren creëert vele mogelijkheden.

 

Enkele voorbeelden: het zoeken naar en vinden van oude gebruiksvoorwerpen, o.a.  afgedankte gereedschappen. Daar combinaties mee kunnen maken. Vervolgens stelt mij dat weer in staat daar foto’s van te maken. Het maken van collages. Druktechnieken hanteren in mijn schilderijen.

 

De disciplines van Petra Wiek zijn: schilderen, tekenen, fotografie en objecten.

Een steeds terugkerend thema in haar werk betreft het weergeven van de lege ruimte. Een ruimte waar je in zou kunnen verblijven, of toch niet!

Een ruimte waar mensen normaal gesproken omgang met elkaar hebben, maar waar we geen weet van hebben wat zich er afspeelde.

 

Deze ruimten verwijzen naar de dagelijkse omgeving waar men leeft. Voornamelijk het interieur, waarin de mens zich begeeft. Een ruimte waarin opgesloten liggen onzichtbare herinneringen, die wel voelbaar zijn.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
     Klik
 -><-
    Galerie 

 

ART-MML Exclusive © 2008-2013Disclaimer: overname van artikelen en afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van ART-MML Exclusive