Robert Verhaaf

 

 

 

Halverwege 1986 zette ik mijn eerste stappen in de praktijk van het metier beeldend kunstenaar.  Daaraan voorafgaand ging de Beschouwing van Kunst, ongeveer vanaf mijn twaalfde jaar.

Dat was voornamelijk musea bezoeken en veel lezen. Van meet af aan met een sterke hang en aantrekkingkracht tot de abstracte kunst.

 

Behalve dat ik zelf schilderijen tot stand breng wilde ik mij ook in ruimtelijk werken presenteren. Het ontberen van een geschikte werkruimte weerhield mij er van. Vooral omdat ik mij in marmeren beelden wilde uiteenzetten, had ik behoefte aan ruimte buiten.

 

Eerst vanaf begin 2000 kreeg ik wel die gelegenheid. Toch heb ik mij veelvuldig met ruimtelijke werken, maar dan van anderen, gepresenteerd d.m.v het organiseren en samenstellen van tentoonstellingen.

Mijn interesses gaan voornamelijk uit naar beeldende kunst, literatuur, film en muziek.  Uitingen die soms ook doorspelen in mijn eigen werk. Kunstenaars wiens werk mij boeit zijn er vele, enkele zal ik noemen: Kentridge, de Kooning, Messager, Viola, de Cordier,  Rothko, Richter, etc. etc..

 

Waarom beeldende kunst of waardoor ? Een sterke behoefte om hetgeen ik deed los te laten, namelijk informatie-analyse in een kantoorbaan. En het onderhuidse verlangen wat zich steeds sterker aandrong daar gehoor en gestalte aan te geven.

 

Het materiaal waar ik mee werk is wat betreft schilderen het medium ei-tempera. Het zelf vervaardigen van mijn verf is een voorwaarde, het is een emulsie op basis van eieren en lijnolie waar ik nog een koud-vloeibare bijenwas oplossing aan toevoeg. De huid van het werk krijgt daardoor een meer intense uitstraling.

Andere materialen waar ik mee werk zijn: hout, staal, marmer, steen.

 

Wat betreft het beeldhouwen: daarvoor heb ik lessen gevolgd bij Ariane Stam.

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

  

    Klik
 -><-

    Galerie

 

ART-MML Exclusive 2008-2013 Disclaimer: overname van artikelen en afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van ART-MML Exclusive